Neomark Patent Ofisi

MİSYONUMUZ

MİSYONUMUZ
Neomark Patent Ofisi

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını, insanların; hatta, ülkelerin gelişerek ilerlemelerinin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Buradan hareketle amacımız; Fikri ve Sınai Haklar konusunda gerekli bilincin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve her zaman beklentilerin üzerine çıkarak müşterilerimiz ve bağlantılı olduğumuz diğer tüm kişiler/kuruluşlar için en üst düzeyde katma değer yaratmaktır.

Son yıllarda önemli gelişmeler gösterse de tescil sistemi hala tüm girişimciler nezdinde bilinir olamamıştır. Bir çok buluş sahibi ya yeterli korunacağına inanmayarak, ya buluşunun patent verilmeye değer olmadığını düşündüğünden ya da bu konudan hiç haberdar olmadığı için tescile başvurmamaktadır.

Bu noktada Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde vekalet işlevi gören bir özel şirket olan biz ve bizim gibi diğer patent ofisleri dernek, vakıf gibi oluşumlarda seminerler veya firmalarda bilgilendirme toplantıları ile konu hakkında bilgilendirmeler yapmakta ve ihtiyacın varlığını belirleyip korunmanın yollarını göstererek gerekli görüldüğünde tescil işlemini gerçekleştirip korumayı sağlamaktadır.

01.

MARKA TESCİLİ

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahildir.

02.

PATENT VE FAYDALI MODEL

Patent, buluş sahibine, ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmî bir belgedir.

03.

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Bilinen ve kullanılan tasarımlar dışında, farklı tasarlanabilen ürünlerin yeni ve özgün tasarımları, sahibine ticari olarak avantaj sağlar.