Neomark Patent Ofisi

PATENT BAŞVURUSU EVRAKLARI

Patent Başvurusu Evrakları

*Başvuru sahibinin bilgileri
*Buluşu yapanın bilgileri
*Buluşun teknik çizimleri
*Buluşu açıklayan tarifname
*Vekaletname
*Patent müracaatı yapıldıktan sonra enstitü başvurunun alındığına dair yazı gönderir.
*Eğer eksiklik yoksa 18 ay içersinde enstitüden araştırma raporu düzenlenmesi talebi yapılır.
*Araştırma raporu talebi üzerine enstitü araştırma raporu düzenler.Çoğu zaman bu yurtdışındaki ülke patent ofislerine yaptırılmaktadır.Seçilen patent ofisine göre fiyatı değişmektedir.
*Araştırma raporu tarafımıza iletilir.Bundan sonra araştırma raporundaki sonuçlara göre sistem seçimi yapılır.Eğer incelemesiz sistem seçilirse 7 senelik koruma sağlayan incelemesiz patent alınır.Daha sonra eğer uygunsa ilerde incelemeli patente çevrilebilir.
*Eğer incelemeli sistem seçilmişse bu kez inceleme raporu