Neomark Patent Ofisi

DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET GÜNÜ

Dünya Fikri Mülkiyet Günü  (“Taking your ideas to market” )

‘Fikirlerinizi ticarileştirerek pazara sunun’

Giriş

26 Nisan 2021’de kutladığımız Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nün tarihçesinden bahsederek başlamak istiyorum.1999 yılında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) yıllık genel kurulu öncesinde, Çin Fikri Mülkiyet Ofisi, WIPO Genel Müdürüne dilekçe göndererek;  21. yüzyılda fikri mülkiyetin sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen en önemli faktörlerden birisi olacağı, fikri mülkiyet haklarının gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkeler bakımından öneminden bahsederek ve toplumun fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalığının yükseltilmesinin faydası vurgulanarak, WIPO kuruluş tarihi olan, 26 Nisan gününün WIPO tarafından “Dünya Fikri Mülkiyet Günü” olarak kabul edilmesi ve her yıl anılan tarihte kutlanmasını önerir. Teklif 1999 yılı WIPO Genel Kurulunda kabul edilir ve 2000 yılından itibaren 26 Nisan günü  Dünya Fikri Mülkiyet Günü (World IP Day) olarak kutlanmaya başlar.

Her yıl değişik bir tema başlığı ile tüm üye ülkelerde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Fikri Mülkiyet Günü, fikri mülkiyetin önemi ve değeri konusunda farkındalığı artırıyor.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü, temel amacıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimindeki etkilerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla fikri ve sınai mülkiyet konusunda faaliyet gösteren WIPO ile üye ülkelerdeki ulusal ofislerin rolünü belirtmek bakımından bu günün ayrı bir önemi var. Bu çerçevede fikri mülkiyet haklarının (patentler, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, telif hakkı) inovasyonu ve yaratıcılığı teşvik etmede oynadığı rol hakkında farkındalığımızı arttırmak için etkinlikler düzenlenmektedir.

World IP Day – Dünya Fikri Mülkiyet Günü 2021 teması olarak;

“Taking your ideas to market” olarak belirledi, Türkçeye “Fikirlerinizi (Ticarileştirerek) pazara sunmak ” gibi çevrilebilir  Bu temanın seçiminde her işin bir fikirle başladığı ve dünya çapında faaliyet gösteren milyonlarca küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) fikirlerini piyasaya sürmeleri vurgulanmaktadır.

Modern ekonomilerde sınai mülkiyet haklarının şirket değerine oranı diğer bir deyişle; İşletmedeki Maddi Emsallerine Kıyasla Bilgi, Teknik Bilgi, İş Modelleri; Süreçleri, Kişiler vb. Maddi Olmayan Varlıkların Göreceli Önemi %90’lara kadar çıkmıştır.

Ticari girişimlerin her biri bir fikir ile yola çıkarak tüketicilerin istediği bir ürün veya hizmeti ortaya koymaya çalışmaktadır. Ve her biri, ticari varlıklarını korumak ve bunlardan değer yaratmak için fikri mülkiyet haklarını kullanabilir. Yine de çoğu, fikri mülkiyet hakkına sahip olduklarının veya bunun bir değeri olduğunun farkında değil. Bu durum birçok işletmenin alt yapısını iyileştirme ve büyüme fırsatlarını kaçırdığı anlamına geliyor. Araştırmalar, işletmelerin fikri mülkiyet konusunda bilgili olduklarında ve fikri mülkiyet haklarını edindiklerinde ve yönettiklerinde daha iyi iş çıkardıklarını göstermektedir.

Fikri mülkiyet dünyasında yeniyseniz, 2021 Dünya Fikri Mülkiyet Günü, fikri mülkiyet sisteminin araçlarının – ticari markalar, tasarım hakları, telif hakkı, patentler, ticari sırlar, coğrafi işaretler ve daha fazlası – sizi nasıl destekleyebileceğini öğrenmek için bir fırsattır.

Fikri mülkiyet hakları ile bir fikri iş fırsatına dönüştürebilir, değer üretebilir, istihdam yaratabilir ve tüketicilere sunulan ürün seçeneklerini zenginleştirebilirsiniz. IP ile işiniz gelişebilir ve topluluğunuz gelişebilir. 2021 Dünya Fikri Mülkiyet Günü, aynı zamanda WIPO’nun ve dünyanın dört bir yanındaki ulusal ve bölgesel fikri mülkiyet ofislerinin, KOBİ’lerin inovasyonu ve yaratıcılığı teşvik etmesi, ekonomik iyileşmeyi güçlendirmesi ve istihdam yaratması için uygun koşullar yaratmada oynadığı merkezi rolü vurgulamaktadır.

Bu mesleğe kendini adamış ve Fikri Mülkiyet Korumasına gönül veren tüm meslektaşlarımın Dünya Fikri Mülkiyet Günün’ü kutlarım.

 

 

Kaynakça

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0004.html

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/