Neomark Patent Ofisi

PATENT VE FAYDALI MODEL

Patent ve Faydalı Model

Buluş Nedir?
Buluş, teknoloji alanında bir ürüne veya yönteme ilişkin belirli bir problemin çözülmesini tanımlar. Bu kavram, patent hukukunun temelini oluşturmaktadır. Problemlere yeni bir teknik çözüm getirilmesi, bir işin gerçekleştirilmesi için önerilen yeni metotlar ya da yeni ürünler de buluş olarak tanımlanabilir.

Buluşlar patent veya faydalı model belgesi verilerek korunmaktadır.

Patent Nedir?
Patent, buluş sahibine, ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmî bir belgedir.

Patent ile başkalarının patent konusu teknolojiyi üretme, pazarlama ve satma hakkını 20 yıl süreyle kısıtlanır. Bu hakkı elde eden buluş sahibi; buluşu ile ilgili tüm bilgileri koruma talep edilen ülkedeki kamusal patent kurumuna ayrıntılı olarak bildirir.

Patentler alındıkları ülkeler içinde hak sahipliği sağlamaktadır. Örneğin, Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye sınırları içerisinde sahibine hak sağlar. Eğer patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal edersede, hak sahibine ithalatı durdurma hakkı verir.

Birçok gelişmiş ülkenin teknolojik olarak önde olmasının nedenlerinden biri de AR-GE çalışmalarıyla ortaya çıkan yeni teknolojilerini patent ile koruma altına almalarıdır. Yenilikçi, çözüm üreten buluşların patent tesciliyle korunması gereklidirr. Patent, rakiplerinize karşı rekabet avantajı sağlamanın önemli bir yoludur.

Faydalı Model Nedir?
Patentlenebilirlik kriterlerinden yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterini sağlayan bütün ürünler için verilebilecek olan 10 yıl süre ile buluş sonucu oluşan ürünü üretme ve pazarlama hakkını sağlayan bir belgedir.